Adatkezelési tájékoztazó

Get Adobe Flash player

Szentháromság tér – Élőkép

EQUAL-2.1.1.-2005-2008

1.) Az EQUAL Projektről

Az EQUAL egy olyan Európai Unió által is támogatott foglalkoztatási project, mely minden EU-s tagországban, így Magyarországon is elindult, 39 nyertes hazai pályázattal. Minden pályázatnak, így a bajai projectnek is az a célja, hogy a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került emberek munkába való be/visszailleszkedését elősegítse.

 A project során a jelentkezők közül – alapos felmérés után – 30 fő hátrányos helyzetű személy kerül kiválasztásra, akik a project célcsoportját fogják képezni. A célcsoport tagjai dísznövénykertész és termesztő, hulladékgyűjtő és válogató valamint fatömegcikk gyártó szakképzésben vesznek részt. A szakképzés mellett részesülnek még készség és képességfejlesztésben is, ezzel segítve őket a munkájuk megfelelő elvégzésében és megtartásában. A képzés és a munkavégzés teljes ideje alatt állandó személyi asszisztenciával is segítjük a célcsoportot és családjukat. Ezt a feladatot a BESZI munkatársai és a főiskola tanulói fogják ellátni. A főiskolai hallgatók tapasztalataikat szakdolgozataik megírásához fogják felhasználni.

A project célja nem csak ennek a 30 főnek a képzése és foglalkoztatása, hanem annál sokkal több. A résztvevő szervezetek sok tapasztalatra tehetnek szert új módszerek terén. Olyan rétegek (lehetséges munkaadói réteg, rehabilitációs és oktatási intézmények ) kapcsolódnak össze a project során, amire korábban nem volt példa. Fontos céljaink közé tartozik még az eredmények minél szélesebb körben való terjesztése, hogy ne csak a régió, hanem az egész ország gazdagodjon a hasznosítható eredményekkel.

—————–

2.)  2005. november – Esélyteremtés a foglalkoztatásban

Megkezdődött a célcsoport kiválasztása. Ahogy azt már korábban hírül adtuk, több, mint 150 fő jelentkezett a programba, így a kiválasztás során nagyon nehéz feladata lesz a szakembereknek.
Első lépésként a jelentkezők egy tájékoztatáson vettek részt, amikor is részletesen bemutatták a programot ás a munkahelyeket, ahol a foglalkoztatás megtörténik majd. Azoknak, akiket továbbra is érdekelt a projectben való részvétel, egy kérdőívet kellett kitölteniük, melyben a Tanítóképző Főiskola hallgatói segédkeztek.
A kérdőív kiértékeléséből információkat kaptak a szakemberek többek között a jelentkezők szociális, családi és anyagi helyzetéről, iskolai végzettségéről.
Azok, akik ezen első forduló alapján megfeleltek a pályázatban szereplő feltételeknek, újabb fordulóban vesznek majd részt, ahol a pszichológus  szakember segítségével különböző teszteket töltenek majd ki. A két forduló együttes eredménye alapján kerülnek kiválasztásra azok, akik részt vehetnek a harmadik fordulóban, amikor majd a foglalkoztatók részvételével véglegesedik a 30 fős célcsoport.

3.)  A célcsoport foglalkoztatását végző munkahelyek meglátogatása, megbeszélések

EMLÉKEZTETŐ

A projekt toborzás és a kiválasztás utáni időszakában a célcsoport foglalkoztatását vállaló munkahelyeket kerestük fel.
A látogatás a Felső- Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Vaskút és a Kommunális Szolgáltató Kht. Kertészeti üzemágában történt.

Célja:

A projektben közreműködő üzemek tevékenységének a megismerése, illetve azoknak a technológiai folyamatoknak az áttekintése, amit a célcsoport tagjai végezni fognak, különös tekintettel a munkakörülményekre, hogy mindezeket az ismereteket és elvárásokat  a munkára jelentkezőkkel ismertetni tudjuk, hogy azonosulni tudjanak a reájuk váró feladatokkal és megkönnyítsük számukra a döntést, hogy mely szakterület lenne számukra megfelelő.

A bemutatást végzők: Agatics Roland Felső- Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.; Felső Darinka Kommunális Szolgáltató kht.

A látogatás résztvevői:  Kucsera Ildikó nemzetközi  projektkoordinátor; Paszterkó Ilona pszichológus – képző intézmény; Varga János szakmai munkacsoport-vezető; Baranyai Szabolcs informatikus- képző intézmény

Baja, 2005-10-06

4.) A célcsoport tájékoztatása

Hallgatók felkészítése

Kabdebó Úr tájékoztatása

Kertészek a képzésen

A pszichológus ismertetője

5.) Esélyteremtés a foglalkoztatásban – megindult a képzés!

Megindult a képzés és a foglalkoztatás!

 A január elején kiválasztott 30 fő számára január 16-án megindult a képzés illetve a munkavégzés. A faipari gépmunkás és a dísznövénytermesztő oktatásban részesülők az időjárás és egyéb más tényezők miatt egyenlőre csak oktatásban részesülnek, a munkavégzést március 1-től kezdik majd. A hulladékválogató csoport viszont már elkezdte a munkát is, így ők hetente csak 2 napot töltenek az iskolában.

A célszemélyek, az oktatók és a munkaadók eddigi benyomásai, tapasztalatai alapján folyamatosan próbáljuk minél könnyebbé tenni az együttműködést.

2006. 04. hó – Tematikus Hálózati Együttműködés

A tagállamokban a program jelenlegi szakaszában is létrejönnek úgynevezett tematikus hálózatok, amelyek egy-egy téma köré szerveződve lehetőséget adnak az érintett partnerségeknek a tapasztalatok, illetve a sikeres példák, ígéretes gyakorlatok megvitatására, az eredmények közzétételének és szakpolitikákba való beépítésének előkészítésére. A hálózatok munkájában részt vehetnek külső szereplők is, akik érintettek az adott témában, például a politikai élet szereplői, kutatók, érdekképviseleti szervek, szociális partnerek stb.

A lehetséges négy témakör közül partnerségünk a „Megváltozott munkaképességű emberek” megnevezésű csoport munkájában fog aktívan részt venni. Jelenleg folyik a csoport feladatainak meghatározása, de céljaink szerint a hálózatban a megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációját segítő újszerű ötletek, javaslatok kerülnek kidolgozásra.

2006. 04. hó – II. nemzetközi találkozó

A partnerség nemzetközi együttműködésében sor került a második nemzetközi találkozóra, melynek házigazdája most a spanyol partnerség volt.

Mint ahogy arról korábban már hírt adtunk, az első találkozónak városunk adott otthont múlt év októberében.

A megbeszélésre ezúttal is sok szakember érkezett a 4 ország partnerségeit képviselve. A találkozó alatt egyrészt jobban megismertük a házigazdák tevékenységeit és kollegáit, de természetesen emellett a vállalt feladatok teljesítésében is nagy lépéseket tettünk. Az első tevékenység során elkészült tanulmányok ismertetése mellett sor került a következő két feladat ( minőségi indikátorok és a mentorálás új módszerei ) elindítására is.

2006. 06. hó – Árvízi védekezés EQUAL segítséggel!

Csatasorba álltak az EQUAL projekt dísznövénytermesztő képzésben résztvevő dolgozói, besegítve az árvízi védekezésbe. Az együttdolgozás, a homokzsákok töltése hasznos tapasztalatszerzésre ad lehetőséget, s egyben kölcsönös segítséget jelent az EQUAL programban résztvevők és a gátakon dolgozó szakembereknek egyaránt. A csapatmunkában való részvétel, a homokzsákok töltése összehangolt védekezési munkát igényel a folyó megfékezésére, gyakorlatiasságot követel a célcsoport minden tagjától az egymásra utaltság a társadalmi integráció szép példájaként.

6.) Fejlesztési partnerségi találkozók

2006.04.26.

Tisztelt Partnerség Vezető!

Tisztelettel meghívjuk a következő fejlesztési partnerségi találkozóra, amelyre 2006. április 26-án kerül sor, a mellékelt program szerint.
Tekintettel arra, hogy az FP-találkozóval párhuzamosan zajlik az integrált tematikus hálózati ülés, kérjük az érintett partnerségeket, úgy osszák be az erőforrásaikat, hogy mindkét rendezvényen részt tudjanak venni. (Az FP-találkozón elsősorban a pénzügyes kollégák részvételére számítunk.)

Üdvözlettel:

OFA EQUAL Nemzeti Programiroda

Postacím : 1301 Budapest, Pf.: 84.
Telefon  : +06 1 555 2970
Fax      : +06 1 555 2989
E-mail   : equal@ofa.hu
Honlap   : www.equalhungary.hu, www.ofa.hu

2006.05.24.

Tisztelt Partnerség Vezető!

Tisztelettel meghívjuk a következő fejlesztési partnerségi találkozóra,
amely 2006. május 24-én, Budapest V. ker. Honvéd u. 20/a szám alatt kerül
megrendezésre, a mellékelt program szerint.

Üdvözlettel:

OFA EQUAL Nemzeti Programiroda

Postacím : 1301 Budapest, F.: 84.
Telefon  : +06 1 555 2970
Fax      : +06 1 555 2989
E-mail   : EQUAL@OFA. HU
Honlap   : www.equalhungary.hu, www.ofa.hu

2006.06.28.

7.) 2006.10 hó

8.)

9.) 2007.06.08.

10.) Foglalkoztatási paktum tagjai

EQUAL-2.1.1.-2005-10-0014/1.0 adatok